Hướng Dẫn Đăng Ký Nhãn Hiệu Bước Đơn Giản Nhưng Hiệu Quả

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Pocket
WhatsApp


Thời gian xét duyệt hồ sơ đăng ký nhãn hiệu được quy định tại Điều 122 Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005 và được sửa đổi, bổ sung năm 2009. Theo đó, thời gian xét duyệt hồ sơ đăng ký nhãn hiệu được chia làm 2 giai đoạn:

Giai đoạn 1: Thẩm định hình thức hồ sơ đăng ký nhãn hiệu

Thời hạn thẩm định hình thức hồ sơ đăng ký nhãn hiệu là 03 tháng kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ. Trong thời hạn này, Cục Sở hữu trí tuệ sẽ tiến hành kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ đăng ký nhãn hiệu về hình thức theo các quy định của pháp luật.

Nếu hồ sơ đăng ký nhãn hiệu đáp ứng các điều kiện về hình thức, Cục Sở hữu trí tuệ sẽ ra thông báo chấp nhận đơn đăng ký nhãn hiệu. Nếu hồ sơ đăng ký nhãn hiệu không đáp ứng các điều kiện về hình thức, Cục Sở hữu trí tuệ sẽ ra thông báo yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ.

Giai đoạn 2: Thẩm định nội dung hồ sơ đăng ký nhãn hiệu

Nếu hồ sơ đăng ký nhãn hiệu được chấp nhận đơn, Cục Sở hữu trí tuệ sẽ tiến hành thẩm định nội dung hồ sơ đăng ký nhãn hiệu. Thời hạn thẩm định nội dung hồ sơ đăng ký nhãn hiệu là 06 tháng kể từ ngày có thông báo chấp nhận đơn đăng ký nhãn hiệu.

Trong thời hạn này, Cục Sở hữu trí tuệ sẽ tiến hành kiểm tra tính hợp lệ của nhãn hiệu về nội dung theo các quy định của pháp luật. Nếu nhãn hiệu đáp ứng các điều kiện về nội dung, Cục Sở hữu trí tuệ sẽ cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu cho chủ sở hữu nhãn hiệu. Nếu nhãn hiệu không đáp ứng các điều kiện về nội dung, Cục Sở hữu trí tuệ sẽ ra quyết định từ chối cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu.

Như vậy, thời gian xét duyệt hồ sơ đăng ký nhãn hiệu từ khi nộp hồ sơ đến khi cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu là 09 tháng (03 tháng thẩm định hình thức + 06 tháng thẩm định nội dung).

Tuy nhiên, thời gian xét duyệt hồ sơ đăng ký nhãn hiệu có thể kéo dài hơn 09 tháng trong các trường hợp sau:

  • Nhãn hiệu bị trùng hoặc tương tự gây nhầm lẫn với nhãn hiệu đã được đăng ký trước đó: Cục Sở hữu trí tuệ sẽ mời chủ sở hữu nhãn hiệu bị trùng hoặc tương tự gây nhầm lẫn với nhãn hiệu đã được đăng ký trước đó để giải quyết. Thời gian giải quyết việc trùng hoặc tương tự gây nhầm lẫn giữa các nhãn hiệu có thể kéo dài từ 06 tháng đến 12 tháng.
  • Nhãn hiệu có yếu tố xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ của người khác: Cục Sở hữu trí tuệ sẽ mời chủ sở hữu nhãn hiệu có yếu tố xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ của người khác để giải quyết. Thời gian giải quyết việc xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ của người khác có thể kéo dài từ 06 tháng đến 12 tháng.

Để rút ngắn thời gian xét duyệt hồ sơ đăng ký nhãn hiệu, chủ sở hữu nhãn hiệu cần lưu ý các vấn đề sau:

  • Chuẩn bị hồ sơ đăng ký nhãn hiệu đầy đủ, chính xác, hợp lệ: Hồ sơ đăng ký nhãn hiệu cần được chuẩn bị đầy đủ các giấy tờ theo quy định của pháp luật. Nội dung hồ sơ cần chính xác, hợp lệ, tránh các lỗi sai sót.
  • Kết hợp tra cứu sơ bộ nhãn hiệu trước khi nộp hồ sơ: Việc tra cứu sơ bộ nhãn hiệu giúp chủ sở hữu nhãn hiệu xác định được nhãn hiệu của mình có bị trùng hoặc tương tự gây nhầm lẫn với nhãn hiệu đã được đăng ký trước đó hay không.
  • Tham khảo ý kiến của các chuyên gia về sở hữu trí tuệ: Việc tham khảo ý kiến của các chuyên gia về sở hữu trí tuệ giúp chủ sở hữu nhãn hiệu được tư vấn, hỗ trợ về các vấn đề liên quan đến đăng ký nhãn hiệu, từ đó tăng cơ hội được cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu.
Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Pocket
WhatsApp

Never miss any important news. Subscribe to our newsletter.